Про портал

Контроль виконання звернень

1. Контроль за строками розгляду звернень

1.1. Строки розгляду звернень контролюються автоматично.

1.2. Контроль за строками розгляду звернень здійснюється на трьох рівнях:

І – при порушенні встановленого строку виконання формується електронне нагадування,  направляється:

- виконавцю для вирішення;

- структурному підрозділу міської ради за напрямком діяльності - для відповідного реагування (пояснення від безпосереднього виконавця щодо причин невиконання та вжиття заходів до винних, підготовка листів-претензій, попереджень, вимог щодо вжиття заходів, тощо).

Оператор також нагадує виконавцю про строки в телефонному режимі.

ІІ – при подальшому порушенні строку виконання  формується електронне повідомлення та направляється заступнику міського голови за напрямками діяльності для відповідного реагування (вжиття заходів щодо вирішення, до безпосереднього виконавця, відповідальних та керівництва структурного підрозділу щодо нереагування).

ІІІ – при подальшому порушені термінів виконання, відсутності інформування з боку виконавця

- відділ "Контактний центр Покровської міської ради" надає інформацію міському голові про звернення, що залишились невирішеними на першому та другому рівнях контролю.

1.3. Оператори Контакт-Центру перевіряют якість виконання звернення шляхом опитування громадян в телефонному режимі. При непідтвердженні фактів виконання робіт або неякісному виконанні звернення з зазначенням причини незгоди заявника, відправляється виконавцю на доопрацювання.

2. Відповідальність за недотримання Регламенту

2.1 Недотримання вимог Регламенту є порушенням  трудової дисципліни, за яке винні особи (посадові особи міської ради, керівники підприємств, установ, закладів) несуть встановлену трудовим законодавством України дисциплінарну відповідальність.